+395888638903
Тренировки: Понеделник, Сряда, и Петак - 19:15 - 21:30
КАКВО Е ТАЕКУОНДО ? ФИЛОСОФИЯТА НА ТАЕКУОН-ДО TЕОРИЯ НА СИЛАТА ТАЙНИ НА МАЙСТОРСТВОТО УМСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ

КАКВО Е ТАЕКУОНДО ?

Може да се каже, че Таекуондо е начин (стил) на живот. Казано просто, Таекуондо – това е един от видовете бойни изкуства (самоотбрана без оръжие). Но това далеч не е всичко. Таекуондо – е научно обоснован способ за използване на собственото тяло с цел самоотбрана, позволяващ в резултат на физически и духовни тренировки да се разшири диапазона на индивидуалните възможности на човека.

Read More

ФИЛОСОФИЯТА НА ТАЕКУОН-ДО

1. Бъди готов да ходиш там, където ходенето може да бъде трудно и да правиш това, което трябва, дори да е невъзможно. 2. Бъди внимателен към слабите и твърд към силните. 3. Бъди доволен от парите и възможностите, които имаш, но от уменията си – никога. 4. Винаги завършвай това, което си започнал, без значение дали е малко или голямо. 5. С желание учи всеки, независимо от религията, расата и идеологията му. 6. Никога не отстъпвай пред натиск и заплахи в преследване на благородната си цел. 7. Преподавай знанията и уменията си с действия, а не с думи. 8. Винаги бъди себе си, дори и когато обстоятелствата не са в твоя полза. 9. Бъди вечния учител, който учи с тяло когато е млад, с думи когато е стар и с духовни напътствия след смърта си.

Read More

TЕОРИЯ НА СИЛАТА

Сила на реакцията Според закона на Нютон, всяка сила създава равна на себе си противосила. Ако Вашият противник се втурне срещу Вас с висока скорост, даже и най-лекия удар, с който ще го ударите, ще бъде равен на неговата собствена сила плюс силата на Вашия юмрук. Друга сила на реакция е Вашата собствена. Ударът с десния юмрук е по-силен, ако левият е прибран до бедрото.

Read More

ТАЙНИ НА МАЙСТОРСТВОТО

В Таекуон-до едното усърдие и активни тренировки не водят към качествено овладяване на техниката. Наставленията на неквалифициран или неграмотен инструктор са по-лоши от липсата на инструктор въобще. Движения, които не са научно обосновани, не само характеризират ниската ефективност, но после трябват значителни усилия за поправяне на грешно наученото. От друга страна под квалифицираното ръководство на компетентен инструктор преподаващ честно и самоотвержено в сравнително кратък срок и с най-малките усилия се усвоява истинската техника на Таекуон-до.

Read More

УМСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ

Таекуон-до е изкуство, включващо в себеси стил на мислене и начин на живот. Таекуон-до е тясно свързано с духовната култура, дава сили за борба и справедливост. Таекуон-до е известно,като едно от най-добрите средства за развитие и подобряване на психическите и физическите качества, даващи възможност на практикуващите независимо от възраста,социалния статус и пола да се учат успешно и да участват пълноценно в социалния живот.

Read More

Yoga For Fitness 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ullamcorper dolor urna, sit amet rhoncus metus efficitur in. Quisque nec gravida mi.

Read More

Yoga For Fitness 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ullamcorper dolor urna, sit amet rhoncus metus efficitur in. Quisque nec gravida mi.

Read More

Aдрес

128 СОУ Алберт Айнщайн
zh.k. Mladost 2 222-8
1799 Sofia
Bulgaria
Тел: 0888638903. Милен Денев
 

Aдрес 128 СОУ Алберт Айнщайн zh.k. Mladost 2 222-8 1799 Sofia Bulgaria Тел: 0888638903. Милен Денев  

Read More »